Флаг WEBCтудии Вл.Фоменко
WEBCтудия

Мы рады приветствовать Вас
в
"WEBCтудии Вл.Фоменко"

Смотрите - и не говорите, что НЕ видели!

Меню сайта WEBCтудии Вл.Фоменко
И з д а т е л ь с к и й    д о м    Т О М Е Р О Д

Коваленко Леонід
Жовто-блакитний прапор – символ України!

Все таємне стає явним або який прапор повинна мати Україна.
(Екзамен на науковість та патріотизм.)

http://timeforaction.in.ua/.html

Міста цвітуть, блакить ясніє,    
Ллє сонце золото згори    
А над хатами наша мрія:    
Жовто-блакитні прапори.    
Олександр Олесь    


    11 січня 2019 року виповнилося 101 рік від дати прийняття першого законодавчого акту про український прапор. Нині навколо українського прапору точиться багато дискусій щодо того, який він повинен бути правильним – жовто-блакитним чи синьо-жовтим. Давайте розберемося яким же дійсно був перший український прапор під яким українці починали виборювати свою державність в другій половині ХІХ – першій половині ХХ сторіччя під час національно-визвольних змагань та Української революції 1917-20рр.
    Україна в 1991 році стала незалежною державою і як історико-політична правонаступниця Української Народної Республіки (УНР), незалежність якої була проголошена IV Універсалом 22 січня 1918 року під жовто-блакитним прапором, успадкувала від неї герб, гімн, назву грошової одиниці та прапор. Цьому є підтвердженням статті та тексти тих часів, фотографій, листівок, документальних кінофільмів (хроніка), перших статей українських істориків на початку незалежності України в 90-х роках. Ці матеріали в переважній більшості свідчать про те, що першим прапором Української Народної Республіки був священний для українців жовто-блакитний прапор, у якому зверху була жовта смуга, а знизу блакитна.
    Неперевершений вклад в пояснення та опис української символіки та жовто-блакитного (сонячно-блакитного) прапору зробив засновник Інституту метафізичних досліджень Перехід – IV Ігорь Кагангець,. Він запропонував його назвати сонячно-блакитним, який стане вже прапором Нової України – Вільної України.
    Колись видатний поет Олександр Олесь 1917 року вітав українське військо саме такими словами:

Українське військо, мов з могили встало,    
Загриміло в бубни, в сурмоньки заграло,    
Розгорнуло прапор сонячно-блакитний,    
Прапор України! Рідний, заповітний!    

    Жовто-блакитному прапору присвячено ряд статей, з якими можна ознайомитися на сайті Ігоря Каганця Народний оглядач:
        - Сонячно-блакитний – прапор Вільної України https://www.ar25.org/article/sonyachno-blakytnyy-prapor-vilnoyi-ukrayiny.html,
        - Жовто-блакитний чи синьо-жовтий? https://www.ar25.org/article/zhovto-blakytnyy-chy-syno-zhovtyy.html,
        - Жовто-блакитний Вогнебог – прапор Третього Гетьманату. https://www.ar25.org/article/zhovto-blakytnyy-chy-syno-zhovtyy.html
        та інші.
    Про жовто-блакитний прапор зібрана цікава детальна інформація Олександром Зайченком у статті «Забута історія національного прапору» у 3 частинах. Окрім цікавого матеріалу у статті можна переглянути велику кількість фотографій та листівок, які є підтвердженням того, що українці мали жовто-блакитний прапор. Статті можна переглянути в Інтернеті за посиланнями: http://прапор.укр/. https://praporukr.nethouse.ua/. Ці сайти присвячені жовто-блакитному прапору і мають правильну назву: ПРАПОР ПЕРЕМОГИ Повернемо національний прапор Україні!
    Окрім цих статей на сайті зібрано багато цікавої інформації та матеріалів різних авторів про жовто-блакитний прапор. Великий вклад в захисті жовто-блакитного прапору зроблено Любов’ю Бескоровайною в статях та виступах в передачах телебачення. Вона постійно доносить до українців ідею щодо повернення до козацького жовто-блакитного прапору та присвятила йому свої праці «Живим і ненародженим», «Символи України». Жовто-блакитному прапору присвячені статті Михайла Роля, Георгія Лук’янчука, Валерія Красицького, Жені Гунчевської, Віталія Креслава, Назара Мухачова, Ярослава Красицького, Зореслава Фіалковського, Володимира Дзюби, Федора Брецка та інших дослідників.
    Ще ознайомитися із інформацією присвяченою жовто-блакитному прапору можна в інтернеті на різноманітних сайтах, набравши у пошукових системах назву жовто-блакитний прапор або прізвища авторів, наведених вище.
        Цікаву інформацію можна знайти на сайті політичної партії «Патріот» http://www.uapatriot.org/,
        переглянути відео «Таємничий код прапора–У пошуках істини», сторінки у ю-туб:
        -https://www.youtube.com/playlist?list=PLDuDErl4kLIGsclf3trmWrFFOapsHr9ty,
        -https://www.youtube.com/channel/UCfMtQMD_XEawBc3-f-fU6Yg,
        -https://www.youtube.com/channel/UCaqtA_lzmH9W27aBlNC3qsg
        та інтернетівській мережі Facebook на сторінках груп:
        -Жовто-блакитний прапор – державний https://www.facebook.com/Жовто-блакитний-прапор-державний-886705108063467/?ref=ts,
        -Наш прапор жовто-блакитний https://www.facebook.com/groups/268130073197933/,
        -Жовто-блакитний Желто-голубой https://www.facebook.com/groups/1478825422400469/?ref=ts&fref=ts,
        -Прапор України https://www.facebook.com/zhovto.blakytnyy/,
        -Прапор.укр https://www.facebook.com/groups/prapor.ukr/?fref=ts,
        -Перегорни прапор https://www.facebook.com/Перегорни-прапор-156879671060586/
        -Прапор https://www.facebook.com/prapor.ua/,
        сайти Всесвітнього Громадського Руху Українців «Поверни Прапор» заснованого українкою із діаспори Оленою Івасик:
        -https://www.facebook.com/ukrainian.prapor/,
        -http://www.prapor.info/,
        -Повернемо прапор – відновимо історію!!! https://www.facebook.com/groups/1498789637032520/?fref=ts
        та інші.
    Нині ідея повернення України до її споконвічного жовто-блакитного прапору все більше шириться в нашій державі і саме в цих групах люди викладають фотографії з цим прапором, статті та віднайдені історичні матеріали та фото.
    Сучасні українські історики на зорі незалежності України в 90-х роках одностайно зголошувалися на тому, що Українська Народна Республіка в 1917 – першій половині 1918 рр. до гетьманату Скоропадського виборювала незалежність саме під жовто-блакитним прапором, який був затверджений на законодавчому рівні. Зокрема із цією інформацією можна ознайомитися в наукових працях:
    Гломозда К., Павловський О. «Українська національна символіка: походження, традиції, доля» – Київ, 1989,
    Сергійчук В.І. «Доля української національної символіки», – Київ, 1990,
    Сергійчук В.І. «Національна символіка України», – Київ, 1992;
    статтях:
    Гломозда К., Яневський Д. «Українська національно-державна символіка особливості історичної традиції» // Філософська і соціологічна думка. – 1990. – № 1-3,
    Гломозда К., Яневський Д. Історичні герби: відзнаки та прапорові барви України // Історичний український журнал. – 1990 – №4-5,
    Климкевич Р.О. Найвищі відзнаки Західно-Української Народної Республіки // Український історик. – 1968. – № 1/4,
    Сергійчук В. Жовто-блакитний прапор // Наука і суспільство. – 1990. – №9,
    Сергійчук В. Давайте не шукати зловісних кольорів // Молодь України. – 5 квітня 1990 р.,
    Ткаченко В. Українська національна символіка у пошуках форми та змісту // Молодь України. – 2 та 3 серп¬ня 1989 р.,
    стаття Якимович Б. «До питання про українську національну символіку» в брошурі «Національна символіка» журналу Пам’ятки України та інші.
    Національній символіці України і зокрема жовто-блакитному прапору присвячені «Клейноди України (з Історії державної і національної символік)» видані редакцією журналу «Філософська і соціологічна думка» (в основі видання – ґрунтовна стаття кандидатів історичних наук), «Українські військові прапори й корогви. Історичний нарис» Микола Битинський та неоціненна праця історична розвідка відомого дослідника української символіки Тадея Скотинського «Український герб і прапор» видана 1935 року у Львові та інші.
    В перші роки незалежної України українські історики у своїх працях, наведених вище, провівши ґрунтовний аналіз, майже всі зазначали, що саме жовто-блакитний прапор як національний символ, що несе у собі суто українські (руські) барви на політичній арені з’являється під час революційних подій 1848 року «Весна народів». І таким він був утверджений Головною Руською Радою згідно тогочасних геральдичних правил за якими спочатку йде барва герба у верху, а потім щита у низу. За цими принципами будувалася традиції геральдики тодішніх найбільших європейський імперій Австро-Угорщини та Німеччини. Цьому є доказ чорно-жовтий прапор Австрійської монархії, який спочатку був жовтого кольору із чорним двоголовим орлом на ньому. Німці ж маючи чорного орла із червоними кігтями на жовтому фоні взяли собі за прапор чорно-червоно-жовтий триколор. Поляки у законі про польський біло-червоний прапор написали, що він розроблений згідно геральдичних правил, де колір герба є нагорі, а фону внизу (білий орел на червоному фоні).
    16 травня 1848 року Головна Руська Рада на своєму засіданні розглянула лист Шашкевича з питанням від Руської Ради в Станіславові «яка єсть руска кокарда кольори і герб». Для підготовки відповіді було утворено комісію у складі членів Головної Руської Ради священника Й.Кульчицького, юриста Л.Мохнацького і вчителя Й.Царевича. Згідно протоколів засідань і книги кореспонденції на засіданні 18 травня Рада ухвалила «знамя земли рускои тутейшои єсть левь, а цвіты руски жовтый и синый».
    Крайовий прапор Галичини (український прапор) тоді мав вигляд синього полотна із золотим (жовтим) левом на ньому, на якому головний колір жовтий було розміщено зліва біля древка. Тоді Головна Руська Рада регламентувала і затвердила крайовий прапор «Герб, или знамя галицкои; є то золотий левъ въ синим поли вспынаючый ся на скалу » – читаємо у «Зорі Галицькій» – часописі підкарпатських русинів від 27 червня 1848 р.


Повний текст дослідження - взяти: http://a-plagiata.net/za-tak/counters1/counter.php?book=49


Реквизиты WEBCтудии Вл.Фоменко
Protected by Copyscape Duplicate Content Detector
При использовании материалов "WEBCтудии" в рассылках, на сайтах или в СМИ просим Вас не забывать делать ссылку на наш проект.
© 2006 Вл. Фоменко